ساعت زنی مدارس

اتوماسیون حضور و غیاب مدارس

اتوماسیون حضور و غیاب مدارس با ارسال پیامک به اولیاء

اتوماسیون حضور و غیاب مدارس عالی ترین دستگاه برای آگاه سازی پرسنل مدرسه و اولیاء دانش اموز است تا بتوانند گزارش های مختلفی از حضور دانش اموزان را بگیرند. همه جزئیات اتوماسیون حضور و غیاب مدارس اتوماسیون حضور و غیاب مدارس به ۲بخش سخت افزار و نرم افزار تقسیم می شود که نرم افزارآن شامل […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید